Zena-membranes

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Home Úvod Aplikace

Aplikace

 

Separační aplikace

Pitná voda
 • předúprava mořské a povrchové vody
 • odstranění patogenních mikroorganismů (viz challenge test)
 • odstranění barevných látek
 • součást zařízení pro nouzové získávání pitné vody (ROTA POTA projekt)
 • úprava brakických vod

Průmyslové aplikace

 • separace těžkých kovů
 • purifikace ovocných džusů a rostlinných olejů
 • studená sterilizace piva a vína

  Odpadní voda

 • čištění průmyslové odpadní vody
 • recyklace odpadních vod
 • membránové bioreaktory 

 

  
 
     

 Kontaktorové aplikace 

Kontaktory v systémech plyn - kapalina nebo kapalina - kapalina

např.:

 • separace hydrofobních látek (např. oleje) z vody
 • odstranění těkavých látek
 • saturace oxidem uhličitým
 • odstranění vodních par z plynu
 • odstranění kyslíku
 • odstranění oxidu uhličitého 
  
 

Tepelné výměníky

 

 • laboratorní bezkontaktní ohřev/chlazení a temperace
 • šetří spotřebu energie při dlouhotrvajících pokusech a malých aplikacích
 • víceúčelové výměníky tepla
 • využití energie teplé vody

 

 

 

 

  
  
 
 
 
 
 
 
 

 Fotokatalytická degradace polutantů

Celou řadu polutantů lze oxidovat pomocí TiO2

např.:

 

 • kyseliny (huminová, chlorbenzoová, mravenčí, gluonová, salicylová…)
 • alkoholy (benzyl, etanol, etylen glykol, glycerol, isopropanol, metanol….)
 • aldehydy (acetaldehyd, benzaldehyd, formaldehyd, trichloracetaldehyd)
 • aromatické uhlovodíky (benzen, chlorbenzen, chlorfenol, dichlorfenol, trichlorfenol, xylen, trinitrotoluen…)
 • aminy (anilin, dimethylformamid, EDTA, propanendiamin, n-propylamin…)
 • ketony (dihydroxyaceton, methyl ethyl keton, formaldehyd)
 • halogenové sloučeniny (dichlomethan, bromoform, trichlorethylen, 1,2-dibromo-3-chlorpropan, monochlorbenzen, dichlorbenzen, chlorbifenyl…) 
Více informací ZDE