Zena-membranes

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Úvod

Úvod

Zena s.r.o. vznikla v roce 1991 jako výzkumná a vývojová společnost, která se již od samého počátku zabývá výrobou filtračních membrán typu duté vlákno (hollow fiber). Konečným produktem nejsou však pouze samotné membrány, ale zejména celá řada modulů. Zena dodává moduly různých velikostí, kde je možné zvolit parametry, jako jsou rozměry membrány, filtrační či kontaktorový povrch nebo typ zalévací hmoty. Konkrétní vlastnosti a podoba výrobku je vždy přizpůsobena dané aplikaci a požadavkům zákazníka. Základní katalogové výrobky jsou velmi variabilní, ať se jedná o membránové svazky nebo zapouzdřené moduly. Pro laboratorní účely je možná výroba modulů s luer lock napojením. Membrány jako takové jsou vhodné pro použití v biotechnologiích do senzorů, kde se využívá jejich selektivní propustnosti.      

 

 

Využití a možné aplikace vyráběných membrán jsou mnohé. Se zákazníkem jsou vždy konzultovány technické parametry a vlastnosti našich výrobků a samozřejmě vhodnost pro konkrétní účel. Kontaktorové membránové moduly jsou určeny v systému plyn/plyn nebo kapalina/kapalina pro oddělení jednotlivých frakcí. Dodávané membránové kontaktory jsou určené pro odplynění nebo naopak pro obohacení o kyslík nebo oxid uhličitý, odstranění amoniaku z plynné nebo kapalné fáze. Fyzikální a chemické parametry použití jsou limitovány vlastnostmi polypropylenových membrán. 
Nabízíme také celou technologii pro odbourání obtížně degradovatelných organických polutantů (např. toulen, methyl ethyl keton, chlorované uhlovodíky). Fotokatalytická degradace využívá separačních vlastností membrán a oxidační schopnosti oxidu titaničitého.